Västsvenska fåglar

Denna CD innehåller fåglar man finner i sydvästra delarna av Sverige.

De 97 arterna är hämtade från både kust och inland och är ett urval av de arter

man finner inom denna region. Urvalet är inte heltäckande, vilket skulle bli ganska omfattande och också lite svårsökt. I några fall har arter som är kända för de flesta

valts bort till förmån för några som kanske inte är lika välbekanta sångmässigt.

I en sådan här utgåva gives heller inte plats för annat än sånglätet i första hand.

I några fall finns även andra läten med. Urvalet har också gjorts för att kanske

stimulera till att lära ytterligare några arters läten hos arter som ändå är vanligt förekommande. Lätet är ju ett gott sätt att upptäcka arters närvaro.

Man hör ju genom vegetationen...

 

 

 

Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»