Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»

 

Våra Vanligaste fåglar

Denna skiva vänder sig till dig som vill lära in några av de allra vanligaste fåglarnas
läten, utan att drunkna i ett större antal arter. Den innehåller endast 25 arter och 
representerar högst vanliga arter som man lätt möter där ute. Urvalet utgör även en 
bra grund för den som vill fortsätta att lära fler arter längre fram. 
Spåren är här lite längre, runt två minuter, för att man skall hinna lyssna in arten 
något mera. Arter som lätt förväxlas med varandra har också lagts direkt intill 
varandra.

Ingående arter:
Bofink/Lövsångare - Talgoxe/Blåmes - Koltrast/Taltrast - Rödhake - Rödstjärt - 
Svartvit flugsnappare - Gärdsmyg - Gulsparv - Grönfink - Stare - Tornseglare - Större
hackspett - Gröngöling - Näktergal - Sånglärka - Trana - Skata - Kråka - Morkulla - 
Kattuggla - Gök - Strandskata