Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»

 

Trädgårdsfåglar

Denna skiva innehåller 50 arter och är tänkt att täcka in de vanligaste fågelarterna

man finner i trädgård, på lantstället och deras omgivningar. Den är uppdelad i två delar;

de vanligaste trädgårdsarterna och övriga.

 

Ingående arter:
Tornseglare, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, rödstjärt, koltrast, björktrast,

ärtsångare, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare, entita,

blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, stare, gråsparv, pilfink, bofink, grönfink.
Gröngöling, göktyta, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, järnsparv, näktergal, svart rödstjärt,

buskskvätta, stenskvätta, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, härmsångare, törnsångare,

grönsångare, gransångare, grå flugsnappare, trädkrypare, nötskrika, kaja, kråka, korp,

steglits, hämpling, stenknäck, gulsparv.