Sångare i Sverige

Denna skiva innehåller de flesta sångare man påträffar sjungande i Sverige.

Tanken med skivan är bl a att kunna jämföra sången hos närstående arter.

Att öva sig på lätena även. I texterna återfinns också ledtrådar för identifiering

i fält. I några fall finns även andra läten än själva sången med på skivan.

 

Ingående arter:
Trädgårdssångare, svarthätta, höksångare, ärtsångare, törnsångare,

sävsångare, vattensångare, gräshoppssångare, flodsångare, vassångare,

rörsångare, kärrsångare, busksångare, trastsångare, härmsångare,

lövsångare, grönsångare, gransångare, lundsångare och kungsfågel.

 

 

 

Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»