Ölandsfåglar

Denna skiva innehåller 55 typiska ölandsröster och följer i viss mån boken

Öländska fåglar, utgiven av Ölands Ornitologiska Förening.

 

Ingående arter:
Svarthakedopping, gråhakedopping, gravand, ejder, rapphöna, vaktel, vattenrall,

kornknarr, trana, strandskata, skärfläcka, större strandpipare, ljungpipare,

kärrsnäppa, tofsvipa, enkelbeckasin, morkulla, rödspov, storspov, rödbena,

kentsk tärna, småtärna, svarttärna, ringduva, skogsduva, gök, nattskärra, härfågel,

göktyta, trädlärka, sånglärka, ängspiplärka, gulärla, näktergal, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, kärrsångare, rörsångare, härmsångare, höksångare, törnsångare, grönsångare, gransångare, grå flugsnappare, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, svartvit flugsnappare, sommargylling, stare, törnskata,

bergfink, steglits, hämpling, rosenfink, stenknäck.

 

 

 

Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»