Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»

 

Fjällfåglar

Denna CD fyller ut ett område som saknats i CD-väg. Här finns ett urval av de fåglar
man möter i fjällregionerna. En del av de arter som är vanliga i större delar av
Sverige har tagits bort och åter andra, som ändå utgör typiska inslag i fjällfaunan
är medtagna. Ett antal varningsläten finns med då dessa ofta hörs under häcknings-
tid.

Ingående arter:
Fjällgås, fjällripa, kungsörn, stenfalk, större strandpipare, ljungpipare, mosnäppa,
kärrsnäppa, enkelbeckasin, dubbelbeckasin, myrspov, gluttsnäppa, grönbena,
smalnäbbad simsnäppa, fjällabb, silvertärna, hökuggla, tretåig hackspett, 
ängspiplärka, gulärla, sidensvans, blåhake, rödstjärt, stenskvätta, ringtrast,
björktrast, rödvingetrast, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit
flugsnappare, lavskrika, bergfink, gråsiska, mindre korsnäbb, lappsparv och
fjällbäck (allerstädes närvarande...)