Fågel-

CD

 

Fjällfåglar»

 

Vanligaste fåglar»

Trädgårdsfåglar»

Fåglalåt»

 

Skogsfåglar»

 

Västsvenska fåglar»

 

Ölandsfåglar»

 

Sångare i Sverige»

 

 

 

 

Fåglalåt

Denna CD är tänkt att i första hand sättas på för att njuta av sköna röster där ute.

Vad som är skönt för den ene är möjligen inte lika vackert för någon annan.

Men när man befinner sig där ute är alla dessa röster utan tvekan en njutning.

 

Ingående arter:
Spillkråka, härmsångare, grönsångare, grönsiska, dubbeltrast, kungsfågel,

ladusvala, svarthätta, tofsvipa, järnsparv, mindre flugsnappare, rosenfink,

domherre, sommargylling, dubbelbeckasin, buskskvätta, kärrsångare,

halsbandsflugsnappare, nötväcka, nötskrika, stare, strömstare, ljungpipare,

vitryggig hackspett, taltrast, kattuggla, näktergal, rödhake, nattskärra.